ព័ត៌មានជាតិ

ថ្មីៗនេះលោកUn pheara(អ៊ុន ភារ៉ា)ឞ្ចាស់ការ៉ាស់លក់រថយន្តស្គន់

ថ្មីៗនេះលោកUn pheara(អ៊ុន ភារ៉ា)ឞ្ចាស់ការ៉ាស់លក់រថយន្តស្គន់ស្ថិតនៅស្រុកជើងព្រៃខេត្តកំពង់ចាមបានជូនដំណឹងដល់អ្នកទិញរថយន្តគាត់ដូចក្នុងរូបភាពនេះសូមប្រញ៉ាប់ទាក់ទងមកគាត់បន្ទាន់តាមរយះលេខខាងក្រោម​

vcn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *