ព័ត៌មានជាតិ

វគ្គស្តីពី ការបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញនិងលេខាធិការ

ថ្ងៃអាទិត្យ ១ កើត ខែផល្គុន ឆ្នាំថោះ

បញ្ចស័ក ពុទ្ធសករាជ ២៥៦៧

ត្រូវនឹងថ្ងៃទី១០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៤

 

វគ្គស្តីពី ការបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញនិងលេខាធិការ

១. គោលបំណង÷

-ស្វែងយល់និងសិក្សាឯកសាររដ្ឋបាលផ្លូវការសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងស្ថាប័ន

-បង្កើននិងពង្រឹងធនធានមនុស្សលើជំនាញរដ្ឋបាលនិងលេខាធិការ

-ផ្តល់នូវនៅចំណេះដឹងផ្នែករដ្ឋបាលនិងលេខាធិការសម្រាប់ការិយាល័យរដ្ឋបាលនិងលេខាធិការដ្ឋាន

-បង្កើនប្រសិទ្ធភាពក្នុងការងារគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលនិងប្រើប្រាស់លិខិតរដ្ឋបាលតាមបទដ្ឋាន

-បង្កើនសមត្ថភាពសមាជិកប្រធានផែន អនុប្រធានផែនលេខាធិការនិងជំនួយការលើជំនាញរដ្ឋបាលនិងលេខាធិការក្នុងការប្រើប្រាស់ឯកសាររដ្ឋបាលទៅតាមបទដ្ឋានដែលអាចយកទៅប្រើប្រាស់បានជាផ្លូវការនៅក្នុងស្ថាប័នផ្សេងៗ។

២.សមាសភាពនៃការចូលរួមរបស់សិក្ខាកាមមានចំនួន 100 នាក់សិក្សានៅក្នុងជំនាន់ទី១វគ្គ ១។

រៀបចំដោយសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាចលនាសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធ ស.ស.យ.ក។

vcn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *