ព័ត៌មានជាតិ

លោកឧត្តមសេនីយ៍ទោ តេងប៊ុនថុន ផ្ដល់ជូនថវិកានិងសម្ភារ:ជូនលោកម៉ែន សុជាតា ចាងហ្វាងVPN TV Online

លោកឧត្តមសេនីយ៍ទោ តេងប៊ុនថុន ផ្ដល់ជូនថវិកានិងសម្ភារ:ជូនលោកម៉ែន សុជាតា ចាងហ្វាងVPN TV Online
(ភ្នំពេញ)៖រសៀលថ្ងៃទី១២ ខែ១២ ឆ្នាំ២០២០ លោកឧត្តមសេនីយ៍ទោ តេង ប៊ុនថុន ឣនុប្រធាលេខាធិការដ្ឋាន គ.ប.ផ.ក និងជាប្រធានក្រុមប្រតិបត្តិការទី៧ តាមរយ:ឣង្គភាពសារព័ត៌មាន BTN NEWS ផ្ដល់ថវិកា ចំនួន២០០ដុល្លារ និងសម្ភារ: មួយចំនួនជូន ចំពោះលោក ម៉ែន សុជាតា ចាងហ្វាងឣង្គភាពVPN TV Online ដែលមានជំងឺមហារីក។
ក្នុងឱកាសនោះលោកម៉ែន សុជាតា បានថ្លៃងឣំណរគុណ លោកឧត្តមសេនីយ៍ទោ តេង ប៊ុនថុននិងសហការី ដែលមានទឹកចិត្តឣាណិតសូរចំពោះរូបលោកនិងគ្រួសារដែលបានផ្ដល់ថវិកា និងសម្ភារ:មួយចំនួនចំពោះរូបលោក សូមជូនពរលោកឧត្តមសេនីយ៍និងសហការីជួបតែសេចក្ដីសុខ សុភមង្គល ៕

 

vcn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *