ព័ត៌មានជាតិ

បងប្អូនជនរួមជាតិជាទីគោរពស្រឡាញ់!មកដល់ពេលនេះមេរោគកូវីដ.១៩ត្រូវបានធ្វើតេស្តអវិជ្ជមានទាំងស្រុងហើយ។គ្រូពេទ្យដែលព្យាបាលខ្ញុំចេញលិខិតបញ្ជាក់ដូចមានភ្ជាប់ជាមួយ។ចាប់ពីថ្ងៃអាទិត្យស្អែកនេះនិងពេញមួយសប្តាហ៍ខ្ញុំមានកម្មវិធីពេញទាំងអស់តែច្បាស់ជាមិនហត់ពេកនោះទេ។សូមអរគុណបងប្អូនជនរួមជាតិដែលបារម្ភនិងបានជូនពរដល់រូបខ្ញុំ។

vcn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *